Video funny TOM & JERRY: Điệu nhạc chết người

Thứ Sáu, ngày 09/08/2013 06:53 AM (GMT+7)

Chẳng hiểu ở đâu tự nhiên xuất hiện một chú gấu rất thích nhảy khi có nhạc bật lên. Và mèo Tom lại là người không may mắn khi chú gấy này cứ bắt Tom phải nhảy cùng cho dù Tom không thích.

Sự kiện: Tom and Jerry

(Khám phá)
sự kiện Tom and Jerry