Video funny TOM & JERRY: Bản vẽ bắt chuột

Thứ Năm, ngày 01/08/2013 15:16 PM (GMT+7)

Tom đã thiết kế một bản vẽ chi tiết để có thể bắt được Jerry, nhưng Jerry đã sửa lại bản vẽ đó. Và kết quả là…

Sự kiện: Tom and Jerry

(Khám phá)
sự kiện Tom and Jerry
Báo lỗi nội dung