Video funny TOM & JERRY: Bản vẽ bắt chuột

Sự kiện: Tom and Jerry

Tom đã thiết kế một bản vẽ chi tiết để có thể bắt được Jerry, nhưng Jerry đã sửa lại bản vẽ đó. Và kết quả là…

Chia sẻ
Gửi góp ý
([Tên nguồn])
Tom and Jerry Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN