Video Doremon chế: Vượt gian khó!

Sự kiện: Doremon chế

Không có con đường nào xa xôi bởi ngăn sông cách trời, có chăng là lòng ta đã quá e sông ngại núi, hãy im lặng mà nghe câu hát trong tim mỗi người, cho cơ hội để ta có nhau vượt qua khó khăn.

Chia sẻ
(Khám phá)
Doremon chế Xem thêm
Báo lỗi nội dung