Video Doremon chế: Có khi nào rời xa!

Sự kiện: Doremon chế

Biết đâu bất ngờ hôm nay lại được ăn lô, hôm qua đánh 63 nó ra con 01, và hôm nay muốn đánh không biết đánh con gì, khó quá lô đề.

Chia sẻ
(Khám phá)
Doremon chế Xem thêm
Báo lỗi nội dung