Video Doremon chế: Thu cuối!

Sự kiện: Doremon chế

Có lẽ nào em vội quên đi, có lẽ nào em đưa mùa thu đi, có lẽ nào mùa thu chẳng còn gì trong tâm trí em, có lẽ nào em buông anh đi thật xa, có lẽ nào anh không phải người em yêu nhất.... Có lẽ nào... Có lẽ nào...

Chia sẻ
Gửi góp ý
([Tên nguồn])
Doremon chế Xem thêm
Báo lỗi nội dung