Video Doremon chế: Thu cuối!

Thứ Năm, ngày 24/05/2012 16:00 PM (GMT+7)
Chia sẻ

Có lẽ nào em vội quên đi, có lẽ nào em đưa mùa thu đi, có lẽ nào mùa thu chẳng còn gì trong tâm trí em, có lẽ nào em buông anh đi thật xa, có lẽ nào anh không phải người em yêu nhất.... Có lẽ nào... Có lẽ nào...

Sự kiện: Doremon chế

Chia sẻ
(Khám phá)
sự kiện Doremon chế
Báo lỗi nội dung