Thần y Hơ Run: Giả hóa thật

Thứ Ba, ngày 06/08/2013 00:00 AM (GMT+7)

Thần y giỏi không phải chữa khỏi bệnh mà giỏi trong việc làm ảo thuật?

Sự kiện:

Thần y Hơ Run

Hàng xóm nhà "thần y" cũng nhiễm phong cách nói chuyện của "thần":

Thần y Hơ Run: Giả hóa thật - 1

Thần y Hơ Run: Giả hóa thật - 2

Thần y Hơ Run: Giả hóa thật - 3

*

* *

Thần y Hơ Run: Giả hóa thật - 4

Thần y Hơ Run: Giả hóa thật - 5

Thần y Hơ Run: Giả hóa thật - 6

Thần y Hơ Run: Giả hóa thật - 7

(Khám phá)

sự kiện Thần y Hơ Run