Than ôi "Kiếp nhân viên"!

Thứ Năm, ngày 27/09/2012 15:00 PM (GMT+7)

Là nhân viên, trước tiên phải xác định tư tưởng rõ ràng như thế này!

Than ôi "Kiếp nhân viên"! - 1

Than ôi "Kiếp nhân viên"! - 2

Than ôi "Kiếp nhân viên"! - 3

Than ôi "Kiếp nhân viên"! - 4

Than ôi "Kiếp nhân viên"! - 5

Than ôi "Kiếp nhân viên"! - 6

Than ôi "Kiếp nhân viên"! - 7

Than ôi "Kiếp nhân viên"! - 8

*
* *

Than ôi "Kiếp nhân viên"! - 9

Tự nhiên như ở nhà

Than ôi "Kiếp nhân viên"! - 10

Các cụ cười

Than ôi "Kiếp nhân viên"! - 11

Mona Lisa 2012

Than ôi "Kiếp nhân viên"! - 12

Người tí hon yêu!

(Khám phá)
sự kiện Truyện tranh: KIẾP NHÂN VIÊN
Báo lỗi nội dung