Chuyện muôn thủa ở công sở

Thứ Sáu, ngày 28/09/2012 08:00 AM (GMT+7)

Không thể trực tiếp nhưng bằng cách này khối anh được hả dạ vì qua mặt được sếp.

Chuyện muôn thủa ở công sở - 1

Chuyện muôn thủa ở công sở - 2

Chuyện muôn thủa ở công sở - 3

Chuyện muôn thủa ở công sở - 4

Còn khi sếp lớn với sếp nhỏ thì sao?

Chuyện muôn thủa ở công sở - 5

Chuyện muôn thủa ở công sở - 6

Chuyện muôn thủa ở công sở - 7

Chuyện muôn thủa ở công sở - 8

*
* *

Chuyện muôn thủa ở công sở - 9

Lộ ảnh một đôi kim băng đang lả...

Chuyện muôn thủa ở công sở - 10

Ảnh độc đáo
chỉ có ở Việt Nam

Chuyện muôn thủa ở công sở - 11

Tư thế chụp ảnh
hài hước

Chuyện muôn thủa ở công sở - 12

Ôi, thật khó đỡ
với đàn bà

(Khám phá)
sự kiện Truyện tranh: KIẾP NHÂN VIÊN
Báo lỗi nội dung