Nhạc Chế: Đẻ ra đã như vậy

Sự kiện: Nhạc Chế

Một cách thể hiện đầy tự tin, khi biết mình sinh ra đã được thành người nổi tiếng.

*
* *

MỜI CÁC BẠN CÙNG XEM NHỮNG BÀI HÀI HƯỚC KHÁC TRÊN CƯỜI 24H

Nhạc Chế: Đẻ ra đã như vậy - 1
Khi động vật đóng phim cấp 3
Nhạc Chế: Đẻ ra đã như vậy - 2
Thảm họa thời trang đường ph
Nhạc Chế: Đẻ ra đã như vậy - 3
Còn bac, còn tiền, thì còn khoe của
Nhạc Chế: Đẻ ra đã như vậy - 4
Đừng có đùa kẻo mà thành đầu rùa
Nhạc Chế: Đẻ ra đã như vậy - 5
Không khoe, không l thì không danh lợi
Nhạc Chế: Đẻ ra đã như vậy - 6
Chém gió tự do nhưng không sờ mó
Nhạc Chế: Đẻ ra đã như vậy - 7
Nâng chén tiêu sầu, càng sầu thêm
Nhạc Chế: Đẻ ra đã như vậy - 8
Không dê sao gọi là đàn ông
Nhạc Chế: Đẻ ra đã như vậy - 9
Một khi đã bí thì ch có thể... cởi áo
Nhạc Chế: Đẻ ra đã như vậy - 10
Video test: Bạn có phải là đàn ông?
Nhạc Chế: Đẻ ra đã như vậy - 11
Karaoke: Tiếp viên không mặc áo ngực
Nhạc Chế: Đẻ ra đã như vậy - 12
Có ai dám xem thoát y không?

Chia sẻ
Gửi góp ý
([Tên nguồn])
Nhạc Chế Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN