Người Quận 1 rần rần đổ về rừng U Minh, đụng Bác Ba Phi

Nè nè, U Minh đang yên ổn nha, đừng có kéo về đây làm gì nha!

Người Quận 1 rần rần đổ về rừng U Minh, đụng Bác Ba Phi - 1

Người Quận 1 rần rần đổ về rừng U Minh, đụng Bác Ba Phi - 2

Người Quận 1 rần rần đổ về rừng U Minh, đụng Bác Ba Phi - 3

Người Quận 1 rần rần đổ về rừng U Minh, đụng Bác Ba Phi - 4

Chia sẻ
(Theo Truyện Cổ Remix)
Truyện tranh online hài hước Xem thêm
Báo lỗi nội dung