Mr Bean tay Golf kiên trì

Thứ Năm, ngày 09/05/2013 17:18 PM (GMT+7)
Chia sẻ

Hãy xem khả năng bám đuổi mục tiêu của anh chàng Bean nhé, dám chắc rất ít người cso được khả năng kiên trì tới cùng như Bean.

Sự kiện: Mr Bean

Chia sẻ
(Khám phá)
sự kiện Mr Bean
Báo lỗi nội dung