Mr Bean: Đồng hồ báo thức

Sự kiện: Mr Bean

Đã bao giờ bạn bị những chiếc đồng hồ báo thức làm phiền giấc ngủ, bạn sẽ làm gì với những chiếc đồng hồ! cùng xem cách mà Bean giải quyết những chiếc đồng hồ nhé.

Chia sẻ
(Khám phá)
Mr Bean Xem thêm
Báo lỗi nội dung