Lý do thôi việc "củ chuối"

Thứ Sáu, ngày 06/09/2013 00:03 AM (GMT+7)

Không vì áp lực công việc, không vì đồng lương thấp mà vì những lý do hết sức "củ chuối chấm muối"!

Lý do thôi việc "củ chuối" - 1

Lý do thôi việc "củ chuối" - 2

Lý do thôi việc "củ chuối" - 3

Lý do thôi việc "củ chuối" - 4

Một lý do "củ chuối" khác.

Lý do thôi việc "củ chuối" - 5

Lý do thôi việc "củ chuối" - 6

Lý do thôi việc "củ chuối" - 7

Lý do thôi việc "củ chuối" - 8

(Khám phá)
sự kiện Truyện tranh: KIẾP NHÂN VIÊN