Kiếp nhân viên: "Lương khủng" là thế nào?

Thứ Bảy, ngày 07/09/2013 00:03 AM (GMT+7)

Với mức lương khủng... khiếp thế này thì khối anh thử việc muốn "ngất trên cành quất"!

Kiếp nhân viên: "Lương khủng" là thế nào? - 1
Kiếp nhân viên: "Lương khủng" là thế nào? - 2

Kiếp nhân viên: "Lương khủng" là thế nào? - 3

Kiếp nhân viên: "Lương khủng" là thế nào? - 4

Chiều hôm ấy...

Kiếp nhân viên: "Lương khủng" là thế nào? - 5

Kiếp nhân viên: "Lương khủng" là thế nào? - 6

Kiếp nhân viên: "Lương khủng" là thế nào? - 7

Kiếp nhân viên: "Lương khủng" là thế nào? - 8

(Khám phá)
sự kiện Truyện tranh: KIẾP NHÂN VIÊN