Cù Trọng Xoay hát chế XĂNG TĂNG GIÁ

Thứ Năm, ngày 02/08/2012 10:00 AM (GMT+7)

Giá xăng tăng lên, giáo sư Cù Trọng Xoay đã chế ra bài hát sau đây về giá xăng.

Sự kiện:

Nhạc Chế

*
* *

MỜI CÁC BẠN XEM NHỮNG TIN BÀI ĐỘC ĐÁO KHÁC TRÊN CƯỜI 24H

Cù Trọng Xoay hát chế XĂNG TĂNG GIÁ - 1

Em bé nhảy theo nhạc

Cù Trọng Xoay hát chế XĂNG TĂNG GIÁ - 2

Sự kết hợp hoàn hảo

Cù Trọng Xoay hát chế XĂNG TĂNG GIÁ - 3

Hoài Linh cưa gái

Cù Trọng Xoay hát chế XĂNG TĂNG GIÁ - 4

Chú mèo đụng nước

Cù Trọng Xoay hát chế XĂNG TĂNG GIÁ - 5

Đôc đáo ở Việt Nam

Cù Trọng Xoay hát chế XĂNG TĂNG GIÁ - 6

Tự nhiên như ở nhà

Cù Trọng Xoay hát chế XĂNG TĂNG GIÁ - 7

Ảnh đôi (.)(.) sexy

Cù Trọng Xoay hát chế XĂNG TĂNG GIÁ - 8

Vòng 3 Sexy

Cù Trọng Xoay hát chế XĂNG TĂNG GIÁ - 9

Đạt hay không đạt

Cù Trọng Xoay hát chế XĂNG TĂNG GIÁ - 10

70 năm vẫn chạy tốt

Cù Trọng Xoay hát chế XĂNG TĂNG GIÁ - 11

Khó đỡ với chị em

Cù Trọng Xoay hát chế XĂNG TĂNG GIÁ - 12

Chị em cười hớn hở
(Khám phá)

sự kiện Nhạc Chế