Coi chừng nhìn nhầm (5): Không bầu mà... bí

Thứ Sáu, ngày 06/07/2018 14:09 PM (GMT+7)

Chị em như ngọc như châu / Quần áo cùng mặc, cái đầu... dùng chung?!

Coi chừng nhìn nhầm (5): Không bầu mà... bí - 1

Mai cốt cách, tuyết tinh thần
Thúy Kiều cùng với Thúy Vân tạo hình

Coi chừng nhìn nhầm (5): Không bầu mà... bí - 2

Trông qua cứ tưởng là nầm
Lại gần mới biết nhìn nhầm bàn tay

Coi chừng nhìn nhầm (5): Không bầu mà... bí - 3

Chú ơi, chú đứng lui ra
Người ta xem ảnh người ta... bật cười

Coi chừng nhìn nhầm (5): Không bầu mà... bí - 4

Bởi vì đang tuổi cốm chanh
Các em nó thẹn, mấy anh đừng cười

Coi chừng nhìn nhầm (5): Không bầu mà... bí - 5

Chị em như ngọc như châu
Quần áo cùng mặc, cái đầu... dùng chung?!

Coi chừng nhìn nhầm (4): Biết rồi, khổ lắm, nhìn mãi

Trăm hoa đẹp nhất hoa hồng / Lấy chồng thích nhất là chồng lái xe

Theo Tú Jap (Dân Việt)
sự kiện 999 hình ảnh "Coi chừng nhìn nhầm"