CSGT không nên chặn đầu xe!

CSGT không nên chặn đầu xe! Có nhiều cách xử lý hành vi vi phạm giao thông chứ không nhất thiết phải chặn đầu xe như: phạt nguội, tổ chức...