Mặt Trăng sắp có múi giờ riêng

Sự kiện: Khám phá vũ trụ

Nhà Trắng đã yêu cầu NASA thiết lập chuẩn thời gian mới cho Mặt Trăng.

Nhà Trắng Mỹ vừa yêu cầu NASA thiết lập một chuẩn thời gian thống nhất cho Mặt Trăng và các thiên thể khác. Đây là động thái nhằm thiết lập các quy tắc quốc tế trong lĩnh vực không gian, trong bối cảnh cuộc đua chinh phục Mặt Trăng ngày càng nóng lên giữa các quốc gia và công ty tư nhân.

Reuters báo cáo Văn phòng Chính sách Khoa học và Công nghệ Nhà Trắng (OSTP) đã yêu cầu NASA hợp tác với các bộ ngành khác của chính phủ Mỹ để xây dựng kế hoạch thiết lập Giờ Phối hợp Mặt Trăng (Coordinated Lunar Time - LTC) trước cuối năm 2026.

NASA có nhiệm vụ thiết lập múi giờ LTC mới trên Mặt Trăng.

NASA có nhiệm vụ thiết lập múi giờ LTC mới trên Mặt Trăng.

Lý do cho việc này là lực hấp dẫn khác nhau và các yếu tố tiềm ẩn khác trên Mặt Trăng và các thiên thể khác sẽ ảnh hưởng đến cách thức thời gian trôi qua so với trên Trái Đất. LTC sẽ cung cấp một mốc thời gian tham chiếu cho tàu vũ trụ và vệ tinh Mặt Trăng, vốn đòi hỏi độ chính xác cao trong các nhiệm vụ của chúng.

Theo giám đốc OSTP, bà Arati Prabhakar, giải thích rằng đối với một người trên Mặt Trăng, đồng hồ trên Trái Đất sẽ chậm trung bình 58,7 micro giây mỗi ngày Trái Đất và đi kèm với các biến thể theo chu kỳ khác, khiến thời gian trên Mặt Trăng lệch so với thời gian trên Trái Đất.

Việc thiết lập LTC sẽ giúp đảm bảo truyền dữ liệu an toàn giữa các tàu vũ trụ, đồng bộ hóa liên lạc giữa Trái Đất, vệ tinh Mặt Trăng, căn cứ và phi hành gia, cũng như tránh lỗi trong lập bản đồ và xác định vị trí trên hoặc xung quanh Mặt Trăng.

Hiện nay, hầu hết các đồng hồ và múi giờ trên Trái Đất đều dựa trên giờ UTC. Tuy nhiên, UTC không phù hợp cho Mặt Trăng do lực hấp dẫn khác nhau. Do đó, việc triển khai LTC trên Mặt Trăng có thể cần thiết. Ngoài ra, LTC cũng sẽ đóng vai trò quan trọng trong việc thúc đẩy các hoạt động thương mại trên Mặt Trăng trong tương lai, đảm bảo tính tin cậy của các giao dịch và quản lý hoạt động vận chuyển.

Nguồn: [Link nguồn]

Chiến binh Curiosity của NASA sẽ tiến vào một khu vực chưa từng được khai phá và có thể ẩn giấu sinh vật ngoài hành tinh - cổ đại hoặc còn sống.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo BẠCH NGÂN - Reuters ([Tên nguồn])
Khám phá vũ trụ Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN