30 phím tắt cho IE, Firefox và Google Chrome

Internet Explorer, Firefox, Google Chrome là 3 phần mềm quen thuộc với mỗi người sử dụng Internet. Dưới đây là 30 phím tắt rất hữu ích và tiện lợi khi sử dụng 3 phần mềm này.

Internet Explorer

1. Alt = Hiện thanh menu.

2. Alt + M = Điều hướng đến trang chủ của bạn.

3. Alt + C = Xem lịch sử trình duyệt Web, Feed.

4. Ctrl + J = Xem các File tải xuống.

5. Ctrl + L = Chuyển sang một địa chỉ mới.

6. Ctrl + D = Đánh dấu một trang web vào mục yêu thích của bạn.

7. Ctrl + B = Tìm kiếm mục yêu thích hoặc các trang đã được đánh dấu của bạn.

8. Ctrl + T = Mở một tab mới.

9. F5 = Tải lại trang web đang mở hiện tại.

10. Ctrl + F4 = Thoát khỏi một tab hiện tại.

30 phím tắt cho IE, Firefox và Google Chrome - 1

Firefox

1. Alt + D = Chuyển con trỏ lên thanh địa chỉ.

2. Alt + Homec= Trở lại trang chủ.

3. Ctrl+- = Giảm kích thước phần nội dung trong trang.

4.Ctrl++ = Phóng to kích thước phần nội dung trong trang.

5. Ctrl+S = Ghi lại trang Web đang xem.

6. Ctri+n = Tới Tab tương ứng (n là số thứ tự như 1, 2, 3...).

7. Alt+Shift+Delete = Xoá hết dữ liệu cá nhân đã dùng trên Firefox.

8. Ctrl+N= Mở cửa sổ Firefox mới.

9. Alt + < = Quay về trang trước.

10. Ctrl+F4 = Đóng Tab hiện thời.

Google Chrome

1. Ctrl++= Phóng to cỡ chữ.

2. Ctrl+-= Thu nhỏ cỡ chữ.

3. Ctrl+0 = Quay về cỡ chữ chuẩn ban đầu.

4. Ctril+U = Kiểm tra nguồn của trang Web.

5. Ctrl+F5 = Reload lại trang Web nhanh hơn.

6. Ctrl+H = Xem lại lịch sử truy cập.

7. Ctrl+Tab = Chuyển qua Tab tiếp sau.

8. Ctrl+T = Mở một Tab mới.

9. Ctrl+P = In trang web đang truy cập.

10. Alt+Home = Mở trang chủ.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo VTV
Báo lỗi nội dung