Video cập nhật đường đi, tốc độ bão số 8 – Saudel đang mạnh thêm hướng vào đất liền 1606336410
Xin chờ đợi, 24h đang tải thêm video