Sức mạnh đáng gờm của trực thăng có thể “cõng“ 4 tên lửa hành trình 1635026091
Xin chờ đợi, 24h đang tải thêm video