Hệ thống phòng không có thể trang bị 6 quả tên lửa của Na Uy 1660148988
Xin chờ đợi, 24h đang tải thêm video