Gia vị đắt nhất hành tinh: Cần 150.000 bông hoa và 400 giờ lao động để làm ra 1kg 1548108613
Xin chờ đợi, 24h đang tải thêm video