Bão cát khổng lồ cao hàng chục mét “nuốt chửng“ cả một thị trấn ở Australia 1547681011
Xin chờ đợi, 24h đang tải thêm video