Theo Bài: Thu Hương, Ảnh: Lê Chí Linh (danviet.vn)

sự kiện Đồ lót – Đồ bơi