Theo Photo: Alexz; Makeup: Tái Hưng; Hair: Trường Giới; Stylist: Danile. P (Khampha.vn)

sự kiện Ảnh girl xinh hot