Photo: Việt Nguyễn; Stylist: Tân Đà Lạt; Make up: Phúc Nghĩa; Model: Sella Trương & Vũ Duy Hưng

sự kiện Ảnh girl xinh hot