Sella Trương dịu dàng giữa phố thu Hà Nội

Sự kiện:

Ảnh girl xinh hot

Photo: Việt Nguyễn; Stylist: Tân Đà Lạt; Make up: Phúc Nghĩa; Model: Sella Trương & Vũ Duy Hưng

sự kiện Ảnh girl xinh hot