Theo Nga Ly; Ảnh: Jan 21st - Duy Khánh (Khampha.vn)

sự kiện Thiếu nữ và cuộc sống