Theo Hạ Nhiên, ảnh: Khiêm Chánh Vương (Dân Việt)

sự kiện Hotgirl - Hot boy