Stylist: Đỗ Long, Photo: Lê Thiện Viễn, Costume: Minh Châu

sự kiện Thời trang Xuân Hè