Nguồn: https://xe.baogiaothong.vn/ve-dep-cua-doc-dao-cua-mau-mo-to-dien-concept-e-d517780i661761.html

Theo Kim Trọng (Báo Giao Thông)

sự kiện Xe máy điện