Từ ngày 15/8/2023, có cần đổi biển cũ sang biển số định danh không?

Từ sau ngày 15/8/2023, biển số xe mới được cấp chính là biển số định danh còn trước đó các biển số cũ của xe có cần chuyển đổi hay không là câu hỏi nhiều người thắc mắc.

Kể từ ngày 15/8/2023, Thông tư 24/2023/TT-BCA ngày 1/7/2023 của Bộ Công an quy định về cấp, thu hồi đăng ký biển số xe cơ giới bắt đầu có hiệu lực. Cũng theo quy định của thông tư này, biển số xe cho cá nhân sẽ được cấp theo mã định danh của chủ xe (biển số định danh).

Từ ngày 15/8/2023, có cần đổi biển cũ sang biển số định danh không? - 1

Điều này đặt ra câu hỏi rằng, đối với những biển số xe cấp trước ngày 15/8/2023 thì có cần phải chuyển sang biển số định danh hay không? Điều 39 của Thông tư 24/2023/TT-BCA quy định về sự chuyển tiếp giữa biển số xe cũ và biển số định danh theo từng trường hợp cụ thể.

Theo đó, với những xe đã đăng ký biển 5 số trước ngày Thông tư này có hiệu lực thi hành mà chưa làm thủ tục thu hồi thì số biển số đó được xác định là biển số định danh của chủ xe. Đối với xe đã đăng ký biển 5 số, nếu chủ xe đã làm thủ tục thu hồi trước ngày Thông tư này có hiệu lực thi hành thì số biển số đó được chuyển vào kho biển số để cấp biển số theo quy định.

Trong trường hợp xe đã đăng ký biển 5 số có ký hiệu “LD”, “DA”, “MĐ”, “R” thì tiếp tục được phép tham gia giao thông, kể cả khi cấp đổi, cấp lại biển số, trừ trường hợp chủ xe có nhu cầu cấp sang biển số theo quy định của Thông tư này.

Từ ngày 15/8/2023, có cần đổi biển cũ sang biển số định danh không? - 2

Còn đối với xe đã đăng ký biển 3 hoặc 4 số thì tiếp tục được phép tham gia giao thông, trừ trường hợp chủ xe có nhu cầu cấp sang biển số định danh hoặc khi chủ xe thực hiện thủ tục cấp đổi chứng nhận đăng ký xe, cấp đổi biển số xe, cấp lại chứng nhận đăng ký xe, cấp lại biển số xe hoặc đăng ký sang tên, di chuyển xe theo quy định của Thông tư này thì thực hiện thu hồi biển số 3 hoặc 4 số đó và cấp đổi sang biển số định danh theo quy định.

Như vậy, các biển số xe đã cấp trước ngày 15/8/2023 không bắt buộc chuyển sang biển số định danh.

Nguồn: [Link nguồn]

Đề xuất CSGT không được kiểm tra giấy tờ người ngồi sau xe máy

Khi tuần tra, kiểm soát, cảnh sát giao thông (CSGT) sẽ không được kiểm tra giấy tờ của người ngồi sau xe máy theo như đề xuất dự thảo Luật Trật tự, an toàn giao thông đường...

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Văn Biên ([Tên nguồn])
Kinh nghiệm lái xe máy Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN