Nguồn: https://xe.baogiaothong.vn/nhung-mau-mo-to-bmw-dang-de-mua-nhat-trong-nam-2020-d453204i323968.ht...

Theo Bá Nam (Báo Giao thông)

sự kiện Xe BMW