Nguồn: http://danviet.vn/media/choang-ngop-dan-xe-do-hang-khung-phong-cach-ky-quac-nhat-hanh-tinh-10351...

Theo Vân Long (Dân Việt)

sự kiện Xe độc dị