Nguồn: http://danviet.vn/thi-truong-xe/anh-chi-tiet-xe-ga-dien-pega-esh-gia-chi-30-trieu-dong-1049396.h...

Theo Văn Biên (Dân Việt)

sự kiện Xe máy điện