Chờ cú đột phá của ông Park!

Chờ cú đột phá của ông Park!

HLV Park Hang-seo rất hạn chế thay đổi bộ khung mà ông đã tin tưởng nhưng thời điểm này bắt buộc ông phải thay đổi mạnh mẽ hơn…