Đi tìm "ngọc" ở Hạ Long

Đi tìm "ngọc" ở Hạ Long Đến Hạ Long ngoài việc đi thuyền ngắm vịnh, còn có một hoạt động vô cùng thú vị- đi tìm những "viên ngọc" đặc...