Video: Cận cảnh “hỏa thần nhiệt áp” TOS-1A của Nga khai hỏa ở chiến trường Ukraine-Video Tin tức 1660849848
  • Video Tin tức khác

Xin chờ đợi, 24h đang tải thêm video