Toàn cảnh lễ duyệt binh khoe “Vũ khí mạnh nhất thế giới“ của Triều Tiên 1614694207
  • Video Tin tức khác

Xin chờ đợi, 24h đang tải thêm video