Ấn Độ phóng tên lửa siêu thanh Brahmos từ tàu khu trục 1606684127
  • Video Tin tức khác

Xin chờ đợi, 24h đang tải thêm video