Video quăng lựu đạn là cả một nghệ thuật

Thứ Hai, ngày 04/11/2013 08:07 AM (GMT+7)

Ném lựu đạn là một trong những thao tác mà bất kỳ người lính chiến trường nào cũng phải học. Tuy vậy thì kiểu ném lựu đạn như dưới đây chắc chưa một lính nào được học.

(Khám phá)
Báo lỗi nội dung