Video quăng lựu đạn là cả một nghệ thuật

Ném lựu đạn là một trong những thao tác mà bất kỳ người lính chiến trường nào cũng phải học. Tuy vậy thì kiểu ném lựu đạn như dưới đây chắc chưa một lính nào được học.

Chia sẻ
(Khám phá)
Báo lỗi nội dung