Video cuộc sống không điện sẽ như thế nào?

Thứ Hai, ngày 04/11/2013 08:06 AM (GMT+7)

Mỗi một dụng cụ trong cuộc sống hằng ngày sẽ đều gắn thêm một động cơ nhỏ ở đằng sau rồi nhả khói ầm ầm.

(Khám phá)
Báo lỗi nội dung