Video clip hài: King Kong xổng chuồng

Thứ Năm, ngày 12/09/2013 00:04 AM (GMT+7)

Một phiên bản King Kong giữa đời thật chỉ có điều lần này King Kong không đi cứu người đpẹ mà là đi dọa mọi người .

(Khám phá)