Túy Quyền thiếu rượu

Đây đích thực là võ “Túy Quyền”, tuy nhiên có vẻ như do thiếu rượu cho nên mới bị biến thể như trên.

Chia sẻ
(Khám phá)
Báo lỗi nội dung