Phim hoạt hình Oscar: Get Out Of It

Chỉ vì không muốn Oscar biết được bí mật trong chiếc thùng mà bộ 3 Buck, Harchi và Popy đã tìm mọi cách xua đuổi Oscar , và cuối cùng thì 3 kẻ ích kỷ cũng nhận được những gì đáng phải nhận được.

Chia sẻ
(Khám phá)
Báo lỗi nội dung