Những va chạm ô tô vô lý nhất – p4

Thử hỏi tránh sao nổi ? Khi mà bánh của một chiếc container văng ra khỏi xe và lăn đều tiến thẳng về phía chiều đường ngược lại.

Chia sẻ
(Khám phá)
Báo lỗi nội dung