Nghe mới biết, đúng là... Lệ Rơi

Thứ Hai, ngày 30/06/2014 12:00 PM (GMT+7)

Những anh đang nhớ người yêu cũ mà nghe bài này xong thì đúng là "Lệ Rơi" thật rồi.

Sự kiện:

Lệ Rơi

(Khám phá)

sự kiện Lệ Rơi