Hài Chí Trung: Keo kiệt thiệt thân

Sự kiện: Chí Trung

Làm ăn kinh doanh đã khó nhưng Chí Trung đã phải gặp vị chủ nhà keo kiệt đến mức quá thể.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Chém chuối ([Tên nguồn])
Chí Trung Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN