Thế nào là “ao làng”?

Thế nào là “ao làng”? Thôn có bao giờ tốn một đồng nào vào việc đào tạo, chi phí cho em đi biểu diễn đâu mà đòi phạt em?

Vàng ơi là vàng

Vàng ơi là vàng Không kìm được cảm xúc, cụ Bá ôm mặt khóc như hồi còn nhỏ bị mẹ mắng mỗi lần phơi nắng đuổi chuồn chuồn.