Những hình ảnh hài hước trong "tế bào xã hội"

Thứ Ba, ngày 25/11/2014 14:00 PM (GMT+7)

Còn gì vui hơn khi chính trong ngôi nhà của bạn lúc nào cũng ngập tiếng cười vui vẻ.

Những hình ảnh hài hước trong "tế bào xã hội" - 1

Bố mẹ vui quá quên cả con.

Những hình ảnh hài hước trong "tế bào xã hội" - 2

Hài hước có nòi.

Những hình ảnh hài hước trong "tế bào xã hội" - 3

Khổ! Cứ phải chiều "ông con" mỗi lần chụp ảnh.

Những hình ảnh hài hước trong "tế bào xã hội" - 4

Ông hàng xóm kia, đi ra ngoài.

Những hình ảnh hài hước trong "tế bào xã hội" - 5

Chúng nó đi học, bắt hai thân già trông... cháu.

Những hình ảnh hài hước trong "tế bào xã hội" - 6

Thân này vì xẻ làm... 8.

Những hình ảnh hài hước trong "tế bào xã hội" - 7

Nhảy vội quá đấy mà.

Những hình ảnh hài hước trong "tế bào xã hội" - 8

Thế nào, con đã hiểu chưa?

Theo Lão Đồng Nát (Khám phá)

sự kiện Những chuyện gia đình